logom.jpg (21931 bytes)

Dodaj stronę do ulubionych

 

A B C Ć D E F G H I J K L Ł
M N O Ó P R S Ś T U W Z Ź Ż

Aby znaleźć dane słowo, kliknij na literę od której się ono zaczyna

 

Godka Krakowska

Do głównych cech Godki Krakowskiej należy:
- charakterystyczna wymowa "ą" i "ę",

- nadawanie spółgłoskom bezdźwięcznym cech dźwięczności, np.: smok wawelski wymawia się (smogwawelski) , SLD (ezelde), itp,
- używanie partykuły "że, ze" w trybie rozkazującym np. wejże, wejze, wlyźze, idze, Idze bajoku, itp.,
- wymawianie zbitek "t-sz", "t-rz" jako "cz" np. trzeba - czeba, trzy - czy, itp. a "
strz", "ztrz" - jako "szcz"
- wymawianie końcówki "śmy" w czasownikach jako "źmy"

Trzeba też zwrócić uwagę na literkę "ł", bo oprócz wyrazów, które faktycznie zaczynaja się na literę "ł", to "ło" odnosi również się do wyrazów, które w języku literackim zaczynałyby się na literę "o". Także w niektórych wyrazach "r" na początku wyrazu jest nieme, wtedy "o" automatycznie wymawia się jako "ło". Dlatego nie przywołujemy wszystkich wyrazów, ale tych specyficznych dla Krakowiaków. Trzeba po prostu uważnie słuchać!

UWAGA: Po wprowadzeniu dodatkowych liter do alfabetu, aby zapisać specyficzne, nie występujące w polskim języku literackim głoski, słownik jest przebudowany i modyfikowany.  Istnieja już formy fisane według nowego alfabetu. Jednak na razie słów należy szukać według fonetycznego zapisu alfabetem literackiego języka polskiego.

Jak wymawiać poszczególne głoski:
Åå - (a/o) ułożyć usta jak do "a" a wyartykułować "o" - wymowa zbliżona do "o" literackiego.
Ăă - (ą/on) ułożyć usta jak do "ą" a wymówić "on" - wymowa zblizona do "on" literackiego.
Ēē - (e/y) usta jak do "e" a wyartykułować "y" - wymowa zbliżona do "y" literackiego
Ĕĕ - (ę/en)ułożyć usta jak do "ę" a wymówić "en" - wymowa zblizona do "en" literackiego.
Ïï - ji (długie "i"
Ôô - (ło) wymawiać "ł" krótko, "o" dłużej
Õõ - (łó) wymawiać "ł" krótko, "ó" dłużej
Šš -  (Sz') miękkie "sz", zbliżone wymowa do "ś"
ŬŬ - (łu) wymawiać "ł" krótko, "u" dłużej
Žž - sz/rz - "sz" a w mniejszym stopniu "rz" zwykle na końcu wyrazu, przed następnym zaczynającym sie na "ma", "na" ale też w środku wyrazu przed "y", "e", "a"; ale jest bardzo dużo wyjątków.

A prezentowany na tej stronie słownik godki nie jest zamknięty. W dalszym ciągu go uzupełniam.
Obecnie mam sporo słówek w zapiskach i mailach, które sukcesywnie opracowuję i uzupełniam opublikowany słownik.
Dziękuję za pomoc! Nie myślałem, że aż taki będzie odzew.
Jeśli ktoś jeszcze chciałby pomóc uzupełnianiu słownika proszę o kontakt: wislon@op.pl  .

Przy słowie, lub idiomie powinno być określone miejsce, gdzie zostało usłyszane.